חייגו עכשיו:

השקעה עסקית – האם כדאית ומשתלמת?

להשקיע בעסק או לא? אחד הלבטים הגדולים של עצמאיים ומהשאלו הנפוצות בפגישות של ייעוץ כלכלי לעסקים עוסקות סביב חוסר הוודאות המתלווה לביצוע השקעה או מהלכים בעסק.

ההתלבטות לגבי כדאיות ההשקעה העסקית, הן בכסף והן במשאבים אחרים, עולה לעתים קרובות גם בתהליכי ייעוץ וליווי עסקי, במסגרתו (מעבר לניתוח נתוני העסק ויכולותיו הנוכחיות) חלק מהעשייה מתמקדת בתהליכי פיתוח עסקי ו/או קידום עסקים, לכן סוגיות הקשורות להרחבת פעילות עסקית, כדאיות עסקה או אפילו שינויים עסקיים נפוצות מאוד.

 • "איך אפשר לדעת שהעסק באמת טוב?".
 • "האם כדאי להרחיב פעילות הנוכחית?".
 • "איך יודעים אם ההשקעה בעסק תהיה משתלמת".

ואלה רק חלק קטן מהשאלות אתן מתמודדים מנהלים ובעלי עסקים לקראת מהלכים עסקיים מסוגים שונים, גם כשמבקשים תכנית עסקית או ייעוץ עסקי לקראתם, רבים מהם חושפים את הדילמות ולעתים לא ממש בטוחים אם יש בכלל דרך לקבל תשובות לשאלות – אז יש!

מתלבטים לגבי השקע עסקית – רוב התשובות לכדאיות העסקה נמצאות בניתוח עסקי.

ניתוח עסקי רלוונטי וחשוב בשלבים שונים בחיי העסק, כי הוא עשוי לשפוך אור הן על מצבו הנוכחי של העסק והן על הזדמנויות וסיכונים עתידיים בעסק עצמו ובענף בו הוא פעיל. כדי לפשט את התהליך נהוג לומר שגם לניתוח עסקי יש מדדי רגישות והבסיסי שבהם הוא ניתוח עסקי כמותני מהווה בדיקה פשוטה ומהירה יחסית המתבססת, רובה ככולה, על נתונים כמותיים המעידים על פעילות העסק בזמן עבר והווה. לקראת פגישה עם יועץ עסקי מומלץ להביא דוחות כמותיים דוגמת דוחות כספיים, פרוט הלוואות, תמונת אשראי, תדפיסי בנק, הזמנות פתוחות וכו' אותם אפשר לקבל בקלות מרו"ח המלווה את העסק, מאתר הבנק וגופי האשראי החוץ בנקאיים וכן ממערכות העסקי עצמו.

ייעוץ עסקי וניתוח עסק – למה?

נתחיל מהסוף! השלב הראשון בניתוח עסקי מתבסס כאמור על נתונים כמותיים מוחלטים, לכן נכון יהיה לומר שכמעט כל אחד יכול לעשות ניתוח לפעילות עסקית, בין אם המהלך נעשה לצורך ניתוח מצב נוכחי (עובדות וודאיות) או לצורך גיבוש הערכות עתידיות ע"י שיערוך סיכויי הצלחה לפעילות ומהלכים עתידיים כמו למשל לפני הרחבת פעילות בעסק קיים או לקראת רכישת זכיינות או עסק פעיל.

העיקרון המנחה בשלב הראשון הוא היצמדות למספרים במטרה לנתח את הנתונים הכמותיים בצורה שקופה וניטרלית ככל שניתן כדי שתוצרי הבדיקה ישקפו למקבלי ההחלטות את התמונה האמיתית והמדויקת בעזרתה יוכלו לקבל החלטה מושכלת ובטוחה יותר להמשך התוכנית העסקית.

שיתוף יועץ עסקי מומלץ בעיקר כדי לדייק את ניתוח הנתונים הכמותיים, לנטרל השפעות חיצוניות וכמובן להגביר את עומק המסקנות וההמלצות מהם בהסתמך על ניסיון רב השנים בתחום וחוסר מעורבות רגשית.

אחד האתגרים הגדולים של מנהלים בניתוח נתונים עסקיים והסקת מסקנות כלכליות, היא לראות את התמונה האמיתית ולשמור על העדר מעורבות רגשית בהסקת מסקנות וקבלת החלטות ניהוליות.

ב-17 שנה בתחום הייעוץ והליווי העסקי נחשפתי לסוגים רבים ושונים של עסקים ומנהלים, לכל אחד מהם דרכי פעילות וחשיבה משלו, אך בסופו של דבר כולם רוצים אותו דבר – להצליח ולהרוויח כמה שיותר כסף לכן הכרת המספרים בעסק בכלל והבנתם בפרט חשובים כל כך.

זו אחת הסיבות למה לפני כל מהלך בעסק מומלץ לבחון אותו מזויות שונות. לא אחת מתגלים פערים משמעותיים בין תמונת המצב שהיתה לבעל העסק לפני פגישתנו ולתמונה שנתגלתה לו במהלכה וזו מאפשרת לו לבסס את החלטותיו ולדייק הרבה יותר את התוכנית העסקית שלו.

אז מה בודקים?

דוחות כספיים – השלב הראשון הוא לבדוק את הדוחות הבסיסיים ביותר הקיימים בכל עסק ואלה דוחות שמשקפים את פעילות העסק לפי הדיווח לרשויות, אותם אפשר לבקש ולקבל בקלות מרו"ח או מנהל הכספים של העסק. הדוחות הכספיים העיקריים לבדיקה הם:

 1. דוח רווח והפסד (במקרה של עוסק מורשה) / מאזן (במקרה של חברה).
 2. מאזן בוחן.
 3. דוחות מע"מ.
 4. דוחות ב"ל.

ניתוח הנתונים בדוחות אלה ישקפו כאמור את היקפי פעילות העסק, מדדי הרווחיות המדווחים, מגמות ושינויים לאורך השנים, חריגות וכו' כשעיקר הדגש בניתוח הדוחות הכספיים בעסק היא תמונת כספית וכפועל יוצא הערכות תפעוליות ויצרניות.

בשלב השני ובהתאם לתוכנית העסקית הנבחנת, יעשו בדיקות וניתוח לנתונים עסקיים ולדוחות בנקאיים כדי להרחיב את זוויות ההסתכלות ונקודות הבחינה, לשני מישורים נוספים לפחות.

דוחות בנקאיים – לכל עסק יש חשבון בנק וכמעט לכולם יש הלוואות ואשראי עסקי. את נתוני הבנק אפשרי להוציא באופו עצמאי ובקלות מאתרי הבנק והם באים לשקף את תמונת האשראי של העסק מחד את מצב תזרים המזומנים שלו מעידך. שני אלה מסבירים, בין היתר על חוסנו הכלכלי של העסק ויכולותיו הפיננסיות.

בהתייחס לדוחות הבנק המומלצים לבחינה, מצ"ב העיקריים שבהם:

 1. ריכוז יתרות.
 2. פרוט הלוואות.
 3. תדפיס עו"ש (עובר ושב).
 4. תדפיסי כרטיסי אשראי.

! שימו לב לעסקים שקיבלו הלוואה בערבות מדינה לפעמים נפתח חשבון בנק נפרד וייעודי להלוואה זו אליה הוזרמו הכספים וממנה יורדת ההלוואה (לרוב יש הוראת קבע מהחשבון הראשי, אך פרטי ההלוואה בערבות מדינה עצמה נמצאים בחשבון הנפרד). אם זה המקרה חשוב להוציא דוחות גם מחשבון זה.

בדומה לנתוני הדוחות הכספיים, גם הדוחות הבנקאייים משקפים נתונים כמותיים ומוחלטים, התייחסו, לערכם, מועד פירעונם והעלויות השונות וכן ליחס בין בטחונות לאשראי.

דוחות פנים ארגוניים – מעבר לנתונים ה"יבשים" שמציגים דוחות הבנק והדוחות הכספיים, במרבית העסקים יש נתונים ותיעוד פנימי שלרוב מציג את התמונה הכי אמיתית ונכונה של העסק ופעילותו. הנתונים הפנים ארגוניים יכולים להתייחס כמעט לכל ההיבטים העסקיים דוגמת כספים, תפעול וייצור. אלה נתונים שלפעמים קיימים במערכות העסק או אצל מנהליו ולא בהכרח נמצאים בדוחות האחרים אבל חשובים מעין כמותם להבנת התמונה הכללית לניתוח עסקי רחב.

מה נכלל בנתונים אלה?

 1. תזרים מזומנים – התזרים חשוב בעיקר כדי לראות אם העסק מצליח לעמוד בכל ההוצאות במסגרות האשראי הקיימות. כשבוחנים תזרים חשוב לראות עד כמה מסרת החשבון מנוצלת, אם חשבון הבנק הנמצא על "הקצה" ואם (וכמה ומתי) חשבון הבנק חורג במהלך החודש.
 2. לקוחות חייבים – ברמה הבסיסית מבהיר כמה "כסף בחוץ" לגבייה אך מעבר מכך פרוט הדוחות החייבים משקף את תמונת הגבייה וימי הלקוחות ומאפשר בניית נהלי עבודה רלוונטיים ובכללים נהלי גבייה מלקוחות.
 3. ספקים לשלם – בצורה הפוכה מסעיף 2, משקף את החובות הפתוחים לספקים, ויכול לשפוך אור הרגלי התשלום, ימי האשראי הנהוגים בעסק ומרווחי התזרים.
 4. שווי מלאי – אמנם ערך שלרוב קיים בדוחות אך עספיים אך אם המועד הניתוח העסקי רחוק ממועד ספירת המלאי או שתוכנית העסקית הנבחנת מושפעם בצורה ישירה ממלאים, כפי שאני מסבירה תמהלך יועץ עסקי, מומלץ לבחון את שווי המלאי ולהבחין בין חומרי גלם, מוצרים בתהליך ותוצרת גמורה (הן מבחינת העלות והן מבחינת צריכה עתידית).
 5. הזמנות לקוח במערכת – נתון המציג את צפי ההכנסות ומחזורי הפעילות לתקופת ההזמנות המתוזמנות ובמובן מחזק את ההערכות לפעילות עתידית ומדדי רווחיות.
 6. סחורות בתהליך – מהווה חלק מספירת המלאי אך מדובר בנתון משמעותי מבחינת כספית ותפעולית כאחד.
 7. רכש "בדרך" – סעיף זה מתייחס לסחורות שכבר שולמו ע"י העסק אך טרם נתקבלו פיזית בתחומי העסק על כן לא נלקחו בחשבון בספירת המלאי. הנ"ל רלווטי בעיקר לעסקים המבצעים ייבוא חומרי גלם ו/או סחורות עליהם משלמים לפני קבלת הסחורה בפועל. במצב כזה, העסק נחשב לבעלים של הסחורה, גם אם זו טרם סופקה לו, וניתן לרשום את ערכה ותוכנה בדוחות הכספיים (תזרים, מאזנים, מלאי וכו').
 8. פיזור לקוחות – כמה לקוחות פעילים יש לעסק, האם יש לקוחות מרכזיים המהווים יותר מ25% מהפעילות? הכוונה היא לבחון האם העסק מחלק את פעילותו בין מספיק לקוחות ואינו נשאן על לקוחות העלולים לפגוע משמעותית בעסק ופעילותו במידה ויפסיקו את ההתקשרות העסקית.
 9. פיזור ספקים – האם יש לעסק ספקים חלופיים לכל מוצר/שרות? הכוונה היא לבחון האם שינוי מדיניות ו/או מחירים של מי מהספקים עלולים לסכן את פעילות העסק ורווחיותו.

ועוד ועוד ועוד.

מה עושים?

 1. בדיקת כמותית – בהתחלה לומדים את המספרים. חושפים ובוחנים אותם בהתאם לסעיפי הבדיקה והפעילות. זה שלב מאוד טכני המרכז וממקד את כל הנתונים לכדי גיליון אחד.
 2. ניתוח נתונים – בשלב השני מנסים להבין מה המספרים "מספרים", מחפשים מגמות, שינויים וחריגות. בשלב זה לא נדרש להבין את הסיבה אלא רק לזהות את הדברים ולהיתייחס אלהם כעובדה.
 3. הצלבת ערכים – בשלב זה נרצה לראות אם יש התאמה בין ממצאי הדוחות השונים או שמה ישנן סטיות. ההתאמה יכולה לבוא לידי ביטוי בין יתרות לקוחות בדוחות המאזן לבין גיול החובות הפתוחים. מנגד ריכוז היתרות בבנק יכול להציג העדר הלוואות אך מנגד חובות העסק לספקים, רשויות המס ואחרים להרקיע שחקים.
 4. הסקת מסקנות – בשלב אחד לפני האחרון ננסה להבין מה הסיבות לממצאים השונים, מה השפעתם על העסק ומה השפעתם על התהליך הנבחן. סביר שבשלב זה יעלו הרבה מאוד תהיות, תובנות וכיווני מחשבה, הציפו הכל ותנו לכולם מקום, לאט לאט התמונה תתבהר והעשייה תתמקד.
 5. החלטות – השלב האחרון מבקש לתרגם את כל השלבים הקודמים לכדי עשייה, אפשר שהעשייה תהיה פיזית של ייצור, רכישה או מכירה והיא גם יכולה להיות ניהולית של גיוס מנהל כספים, שחרור עובד או החלפת תכנת הנה"ח.

הכל תלוי בסיבה שמלכתחילה הוחלט על מהלך של ניתוח עסקי.

! טיפ –  שלב ההחלטות עלול להיות מלווה באתגרים רגשיים, לכן חשוב להגיע אליו "בראש ניהולי" כדי שאפשר יהיה לקבל את ההחלטות המיטביות לעסק.

מטרת הפוסטים היא להנגיש לבעלי העסקים חומר מקצועי ולתת כלים פרקטיים ליישום, לכן אם משהו לא ברור, אם יש שאלות לגבי היישום או רוצים ליווי מקצועי לכל תהליך, אני כאן לענות על שאלות, לכוון ולייעץ.

זמינה בוואטסאפ 052-2696226 במסנג'ר https://www.facebook.com/YBLConsulting   או במייל yaelbarlev9@gmail.com

עוד בנושא

ייעוץ עסקי – למי מתאים?

פעם חשבו שייעוץ עסקי בכלל ופיננסי בפרט מיועד לחברות ועסקים עם קשיים, היום כבר ידוע לכל שזה לא נכון! וזו רק קבוצה אחת שהייעוץ העסקי

קרא עוד »
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר